Прикладне програмне забезпечення, класифікація

Anonim

Прикладне програмне забезпечення є процесом і кінцевим результатом створення програм, призначених для виконання певних завдань (додатків), що відповідають інтересам користувача. За функціональним призначенням його можна класифікувати в залежності від поставленого завдання.

Класифікація програмного забезпечення ПК

Будь-яка інформаційна система (ІС) знаходиться під управлінням базового програмного забезпечення (наприклад, операційної системи). Прикладне програмне забезпечення функціонує в цьому середовищі і складається з:

- різних пакетів прикладних програм (ППП);

- робочих програм користувача ІС.

ППП можна розглядати як подальше удосконалення операційної системи для виконання певних прикладних задач конкретного напрямку. У комплекс ППП входять такі завдання, які спрямовані на реалізацію цілей користувача. Кожне прикладне програмне забезпечення має ряд методів обробки даних, формами їх подання, повнотою діагностики, що дозволяє користувачеві вибрати варіант, який підходить для конкретних цілей.

Пакетом прикладних програм називають комплекс програм, які призначені для вирішення цільових завдань (бізнес-додаток, функціональна підсистема).

Прикладне програмне забезпечення буває наступних типів:

- універсальне (загального призначення);

- методо-орієнтоване;

- проблемно-орієнтоване;

- ПО для адміністрування обчислювальних процесів організації.

Універсальні прикладні програми - це програмні продукти загального призначення, що автоматизують розробку і експлуатацію призначених для користувача функціональних завдань і в цілому інформаційних систем.

Вони складаються з таких програмних продуктів:

• редакторів текстових (текстових процесорів) і графічних;

• електронних таблиць;

• СУБД;

• інтегрованих пакетів;

• Case-технологій;

• оболонок експертних систем і штучного інтелекту.

Прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації робіт зі створення і зміни документів і текстів, ілюстрацій і графічних даних, називається редактором. Редактори спрощують роботи, пов'язані з документообігом в фірмі. За своїми функціональними можливостями вони можуть бути текстовими, графічними та видавничими системами.

Призначення текстових редакторів - обробка текстової інформації, тобто:

• запис в файл тексту;

• видалення, вставка, заміна символів, фрагментів тексту, рядків;

• перевірка орфографії;

• підтримка в тексті різних шрифтів;

• вирівнювання тексту:

• підготовка змістів, розбивка тексту на сторінки;

• заміну в тексті слів і виразів і пошук по контексту;

• включення в текст простих ілюстрацій;

• роздруківка тексту.

До найбільш поширених текстових редакторах відносяться Microsoft Word, WordPerfect, ChiWriter і інші.

Призначення графічних редакторів - обробка графічних документів, зокрема, діаграм, ілюстрацій, креслень, таблиць. Редактор дозволяє управляти розміром шрифтів і фігур, переміщенням фігур і букв, створенням будь-яких зображень. Відомі графічні редактори - це PC Paintbnish, BoiengGraf, Corel DRAW, AdobePhotoshop.

Прикладне програмне забезпечення, призначене для обробки таблиць, називається електронними таблицями. Інформація в таблицях зберігається в осередках, які є перетином стовпців і рядків. Осередок може містити число, символ і формулу, яка визначає залежність значень одних осередків в залежності від вмісту інших. Найпопулярніші електронні таблиці - Microsoft Excel, Lotus1-2-3, Ouattro Pro та інші.

Інформаційне забезпечення в організації має на увазі використання систем управління базами даних, які включають в себе безпосередньо базу даних і управління інформацією, що зберігається в ній.

Найбільш поширені Microsoft Access, MicrosoftFoxPro, а також більш захищені і складні СУБД - Oracle, Ingres, Sybase та ін.